به ازای هر هزار نفر چند خودرو در ایران وجود دارد؟

به ازای هر هزار نفر چند خودرو در ایران وجود دارد؟ به ازای هر 1000 نفر ایرانی چند خودرو وجود دارد؟! بر اساس گزارش انجمن بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری به ازای هر 1000 نفر 164 خودرو در ایران وجود دارد که این رقم کمتر از متوسط جهانی است. انجمن بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با بررسی‌آمار مربوط به سرانه خودرو در 141 کشور جهان که بر پایه سال 2013 تهیه شده است تعداد خودروهای شخصی و تجاری موجود در ایران را 12 میلیون و 740 هزار دستگاه اعلام کرد. 11 میلیون و 400 هزار دستگاه از این رقم مربوط به خودروهای شخصی موجود در ایران بوده است. بر اساس این گزارش ایرا
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ