تحولات صنعت خودروسازی ایران پس از توافق

قیمت خودرو و توافق هسته ای,
تحولات صنعت خودروسازی ایران پس از توافق از زمانی که روابط مناسبی بین صنعت خودرو سازی کشورمان و جهان در بهترین حالت وجود داشت، دیری نمی‌گذرد؛ در آن زمان مدیران خودروساز بر این باور بودند که این روابط همیشگی است و نیازی نیست به خودشان زحمت دهند و از این فرصت استفاده کنند و ساختار زیر بنایی صنعت خودرو سازی کشور را تقویت کنند و این در حالیست که هیچگاه این شرایط محقق نشد. آفتاب : با توافقاتی که در لوزان سویس مبنی بر رفع تحریم‌ها در حوزه‌های خودرو سازی، مالی و بانکی صورت گرفته است، جا دارد به مثابه گذشته عمل نکنیم و از این فرصت به دست آماده در جهت تقویت
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ