ثبت سند خودرو در دفتر خانه

نیازی به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه وجود ندارد کار دفترخانه ها غیر قانونی,ثبت سند خودرو در دفتر خانه,سند خودرو و تعویض پلاک,
نیازی به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه وجود ندارد کار دفترخانه ها غیر قانونی ۳۰ سال حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو/هزینه…