امتحان ازمون رانندگی

امتحان ازمون رانندگی,اصول اولیه قبول شدن در امتحان گواهینامه,قوانینی که در امتحان عملی رانندگی باید رعایت کرد,
کارهای قبل از حرکت اتومبیل در امتحان رانندگی گواهینامه نحوه ی صحیح حرکت به سمت اتومبیل: اولا: بهتر است هنگام سوار شدن اتومبیل از قسمت عقب اتومبیل وارد خیابان شوید تا رانندگان وسایل نقلیه عبوری زودتر بتوانند شما را ببینند. دوما: به هر دلیلی اگر اتومبیل حرکت کند وقتی از عقب اتومبیل وارد خیابان شوید. خطری شما را تهدید نمیکند.و در ضمن نزدیک شدن به اتومبیل قسمت جلو و عقب آنرا مورد بازدید قرار دهید تا زمانیکه از اتومبیل خود دور بودید تصادفی رخ نداده باشد و همچنین با زیر نظر گرفتن لاستیکها از عدم پنچری و کم باد بودن آنها مطمئن شوید و در ضمن فاصله عقب و ج