با سی میلیون تومن چه ماشین صفری می توان خرید؟

ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران,
با سی میلیون تومن چه ماشین صفری می توان خرید؟ گزارش اقتصاد آنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار‌ خودرو با 30 میلیون‌ تومان چه ماشینی بخریم؟ +جدول اقتصاد آنلاین - محمد نقدی : آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر ارزان‌قیمت بازار تهران است که کمتر از 30 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ