ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران

ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران,
با سی میلیون تومن چه ماشین صفری می توان خرید؟ گزارش اقتصاد آنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار‌ خودرو با 30 میلیون‌ تومان چه ماشینی بخریم؟…