چگونگی تعمیر فایبر گلاس ماشین

Repair-Fiberglass-Finishings-on-Boats,-Cars-and-other-Objects,چگونه وسایل فایبر گلاس شکسته را تعمیر کنیم؟,اموزش تعمیر قایق فایبر گلاس شکسته,چگونگی تعمیر فایبر گلاس ماشین,
چگونه وسایل فایبر گلاس شکسته را تعمیر کنیم؟ویکی نحوه تعمیر فایبر گلاس اتمام این در قایق، اتومبیل و دیگر اشیاءانجمن پرسش و پاسخبا استفاده از این روش به تعمیرات فایبر گلاس کوچک به اتومبیل، قایق، و یا دیگر اشیاء فایبر گلاس. روش به ویژه برای کاربردهای دریایی مفید است. روش را پوشش می دهد: تعمیرات اساسی، نه تعمیرات لوازم آرایشی و بهداشتی، و دستورالعمل برای استفاده از کت ژل شامل نمی شود.مراحل1اندازه گیری مساحت آسیب دیده خود را. اگر آن را بزرگتر از یک چهارم است، شما رزین های اپوکسی برای…