ماشین

ماشین,سفر,اماده کردن,
تایرها را چک کنید.از میزان فشار باد لاستیک ها مطمئن شوید. فشار کم تایرها در سرعت های بالای داخل جاده می تواند باعث تولید حرارت اضافه ای برای چرخ ها شود. با توجه