خودروهای سامسونگ

خودروهای سامسونگ,
ورود برند سامسونگ به صنعت خودرو اختصاصی/سامسونگ بخشی از سهام BYD چین را خریداری کرد؛ گام بلند «سامسونگ» برای ورود به صنعت خودرو پرشین خودرو:…