قیمت هر متر مربع مسکن نوساز در منطقه یک تهران

قیمت اپارتمان نوساز منطقه یک اجودانیه,قیمت خونه نوساز در ولنک فرمانیه نیاوران اجودانیه,قیمت خونه نوساز در کامرانیه متری چند,
قیمت هر متر مربع مسکن نوساز در منطقه یک تهران فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 02 مرداد فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 02 مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/…