قیمت هر متر مربع مسکن نوساز در منطقه یک تهران

قیمت اپارتمان نوساز منطقه یک اجودانیه,قیمت خونه نوساز در ولنک فرمانیه نیاوران اجودانیه,قیمت خونه نوساز در کامرانیه متری چند,
قیمت هر متر مربع مسکن نوساز در منطقه یک تهران فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 02 مرداد فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 در تاریخ 02 مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع آجودانیه . بهزاد نو ساز 13,000,000 آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز 13,000,000 آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز 13,000,000 آجودانیه . محدوده باشگاه بانك…
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ