قیمت خونه کلنگی در مناطق مختلف تهران

قیمت زمین و ملک کلنگی در نارمک پونک گیشا امیراباد,
قیمت خونه کلنگی در مناطق مختلف تهرانقیمت خانه‌های کلنگی در تهراناز ابتدای سال 1395 تا 25 تیرماه 12 هزار و 557 مورد ملک کلنگی در تهران به فروش رسیده…