قیمت خونه کلنگی در مناطق مختلف تهران

قیمت زمین و ملک کلنگی در نارمک پونک گیشا امیراباد,
قیمت زمین و ملک کلنگی در نارمک پونک گیشا امیراباد,