اموزش رد شدن از خیابان و قوانین رانندگی برای کودکان

اموزش رد شدن از خیابان و قوانین رانندگی برای کودکان چگونه کودکان خود را با قوانین رانندگی آشنا کنیم ؟ یکی از موضوعاتی که عموما خانواده ها با آن دست به گریبان هستند مسئله آموزش کودکان است و این که مناسب ترین زمان برای آموزش مهارت های مختلف زندگی از جمله قوانین و ایمنی در ترافیک چه سنی می تواند باشد. کودکان در مهدهای کودک طی سه مرحله یاد می گیرند مستقل شوند. مرحله اول آموزش راه رفتن. مرحله دوم یاد گیری دوچرخه سواری. مرحله سوم بازی کردن در فضای بیرون. آنها نمی توانند به تنهایی با ترافیک کنار بیایند اما می توانند قوانین مربوط به ایمنی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ