تایری که باد نداشته باشد، پنجری هم ندارد

تایری که باد نداشته باشد، پنجری هم ندارد تایرهای جدید بریجستون: خداحافظ پنجری تایری که باد نداشته باشد، پنجری هم ندارد! تایرهایی که امروز در همه خودروها بدون استثنا همگی‌شان با باد پر شده‌اند ممکن در آینده، تنها چیزی که نداشته باشند، همین باد باشد! کمپانی ژاپنی بریجستون، بعد از گذشت ۴ سال، فاز دوم پروژه ساخت تایرهای بدون باد خود را آغاز کرده؛ پروژه‌ای که با نام تایرهای Air Free شناخته می‌شود. در تایرهای بدون باد، بریجستون ساختمان داخلی هر تایر را به کمک خانه‌های مشبکی ساخته که قابلیت ارتجاعی دارند یعنی عملکردی مشابه باد درون تایرها که در سر

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ