جدول جرائم رانندگی

تعلیم رانندگی اینترنتی,اموزش رانندگی رایگان,نکات قبول شدن در امتحان رانندگی,ازمون رانندگی,اموزش کار با کلاچ و ترمز ماشین,گواهینامه رانندگی,چگونگی کلاچ گرفتن ماشین,چگونگی روشن کردن و به حرکت در اوردن ماشین,رانندگی برای اولین بار,بهترین سایت اموزش رانندگی,اموزش اینترنتی پارک دوبل و نیم کلاچ,اموزش اینترنتی سنگ چین در رانندگی,اموزش دنده عقب گرفتن در رانندگی,ازمون،گواهینامه تصدیق رانندگی,
جدول جرائم رانندگی جدول جدید جرائم رانندگی: هشـدار به راننـدگان جدول جدید جرایم رانندگی همزمان با ابلاغ مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی به پلیس از ابتدای دی ماه در سراسر کشور اجرا شد. براساس جدول جدید اخذ جرائم رانندگی جریمه عبور از چراغ قرمز از ۲۰ هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که جریمه سرعت غیرمجاز با ۵۰۰ درصد افزایش به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین جریمه استفاده نکردن از کمربند ایمنی از چهار هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.به استناد بند “د” ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ