فنر بندی و سیستم تعلیق (چند-میله ای) اتومبیل چیست و چگونه کار می کند؟

فنر بندی و سیستم تعلیق (چند-میله ای) اتومبیل چیست و چگونه کار می کند؟ »» سیستم تعلیق چند-میله ای (Multi-Link) چگونه عمل می کند؟ احتمالاً یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌های خودرو سیستم تعلیق است که البته گیج کننده ترین بخش خودرو هم می‌تواند باشد. فنربندی و مکانیزم‌های مربوط به سیستم تعلیق نقش مهمی در پایداری خودرو و راحتی و احساس آسایش سرنشینان بازی می‌کنند. به همین علت است که تشریح جزئیات این سیستم بسیار کاربردی و لازم است. در ادامه به معرفی یکی از مکانیزم‌های سیستم تعلیق (چند-میله ای) پرداخته می‌شود، البته در ابتدا کمی در مورد مقوله تعلیق بحث می‌شود. سیست
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ