عکس و قیمت خودرو بسترن B۷۰

عکس و قیمت خودرو بسترن B۷۰,
عکس و قیمت خودرو بسترن B۷۰ خودرو بسترن B۷۰ با چه قیمتی به بازار ایران می‌آید؟ بازار خودرو؛ نسخه B۵۰F با ظاهری جدید در این چند وقت مورد استقبال…