خانه در تهران متری دو میلیون تومن

کجا در تهران با 150 میلیون تومن می شود خانه خرید؟,قیمت خانه با 150 میلیون تومن,خانه در تهران متری دو میلیون تومن,
کجا در تهران با 150 میلیون تومن می شود خانه خرید؟با 150میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می‌آید جدول…