ابطال گارانتی به علت نقص در كيلومتر خودرو

ابطال گارانتی به علت نقص در كيلومتر خودرو,خدمات گارانتی ایران خودرو,
ابطال گارانتی به علت نقص در كيلومتر خودرو آيا دستكاري و نقص در كيلومتر خودرو باعث ابطال گارانتي خودرو مي گردد؟ هرگونه دستكاري در سيستم كيلومتر و از كار افتادن كيلومتر خودرو باعث ابطال كامل گارانتي
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ