عملیات PDS و سرویس اولیه خودرو چیست و در کجا و چگونه انجام می شود؟

عملیات PDS و سرویس اولیه خودرو چیست و در کجا و چگونه انجام می شود؟,سرویس اولیه ایران خودرو,
عملیات PDS و سرویس اولیه خودرو چیست و در کجا و چگونه انجام می شود؟سرویس اولیه چیست؟عملیات PDS)Pre Delivery Service ) چیست و زمان انجام آن چگونه می باشد؟ سرويس فوق شامل بازبيني و كنترل كامل خودرو قبل از تحويل و آموزش و راهنمائي صحيح مشتريان در جهت استفاده مناسب از خودرو هنگام تحويل مي باشد .عمليات PDS در كليه مراكز تحويل خودرو شامل شبكه نمايندگي مجاز ، شبكه تعميرگاه هاي مركزي ، اداره تحويل ايران خودرو و پارگينگ هاي جانبي انجام مي پذيرد.
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ