مقایسه بنز و بی ام و کدام بهتر است؟

مقایسه بنز و بی ام و کدام بهتر است؟ نوشته: محسن آل طه عکس: بامداد صفائیان بعضی از مواقع در زندگی تصمیم گیری بر سر یک دوراهی کار سختی است. هر طرف مزیت ها و معایبی دارد و به هر سو که برویم برای خود داستانی جداگانه دارد. هر سو نیز از طرفداران پر و پا قرصی بهره می برند و هر چند وقت یک بار هم جنگی در تقاطع این دو راهی بین آنها بوجود می آید. حتی گاهی اوقات چنان این تصمیم گیری کار دشواری است که بسیاری ماه ها از رفتن به یکسو عاجزند و قدرت تصمیم گیری ندارند. به قول شاعر فاطمه سادات هاشمی: پای ماندن، راه رفتن در دو راهی مانده ام مانده ام من پیش کوه و چون به کاهی ماند
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ