مشکل و عیب در فرمان ماشین

عیب یابی در سیستم فرمان,خلاصی زیاد در دستگاه فرمان,لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد,لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب),کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها),اصطکاک در جعبه فرمان,اصطکاک در اهرم بندی,اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری,پنجمین علت:میزان نبودن فرمان(,دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید,ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها),گیج بودن فرمان خودرو,کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها,میزان نبودن چرخهای جلو(کستر کمبر)(,لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن),معیوب بودن میله های تعادل دهنده,فرمان خودرو در حالت عاذی رانندگی به یک سمت کشیده میشود,خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود,چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد,چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است,
عیب یابی و حل مشکلات سیستم فرمان خودرو عیب یابی در سیستم فرمان: اشکال : علت (راه اصلاح عیب) 1.خلاصی زیاد در دستگاه فرمان: اولین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) دومین علت:لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) سومین علت:خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) چهارمین علت:لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب) 2.سفتی فرمان: اولین علت:کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها) دومین علت:اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) سومین علت:اصطکاک در اهر
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ