ایا خودروهای بنز و فولکس‌واگن در ایران تولید می شود؟

ایا خودروهای بنز و فولکس‌واگن در ایران تولید می شود؟ با انعقاد قرارداد پنج ساله؛ تولید خودروهای بنز و فولکس‌واگن در ایران به زودی تولید خودروهای بنز و فولکس‌
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ