ایرانیان از کدام خودروها راضی هستند؟

ایرانیان از کدام خودروها راضی هستند؟ ایرانیان از کدام خودروها بیشتر رضایت دارند؟ ایرانیان از کدام خودروها بیشتر رضایت دارند؟ چکیده: گزارش مربوط به رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری کشور طی نیمه دوم سال 93 در حالی اعلام شد که طبق آن، میزان رضایت عمومی از خودروهای تولید داخل تفاوت چندانی با گزارش قبلی (6 ماه نخست سال گذشته) نکرده است. بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از سطح کیفی خودروهای داخلی، سابقه‌ای حدودا 6ساله دارد، به‌نحوی‌که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، از ابتدای سال 88 نسبت به تهیه این گزارش اقدام و هر 6 ماه یک بار و به‌واسط
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ