دلیل گران بودن خودرو چینی در ایران

دلیل گران بودن خودرو چینی در ایران خودرو چینی در ایران گران‌تر از همه‌ جا خودرو چینی در ایران گران‌تر از همه‌ جا چین در شرایط تحریم نه‌تنها بازار خودرو ایران را با محصولات بی‌کیفیت خود اشباع کرد، بلکه آنچه به ایران وارد کرد، بسیار گران‌تر از صادرات خودرو به کشورهای دیگر بود. حال که زمزمه‌هایی از ورود کشورهای غربی به بازار جذاب ایران و مشارکت با این کشورها به وجود آمده، تولیدکنندگان داخل کم‌کم دست به انتقاد از محصولات چینی زده و به ‌گران واردکردن محصولات چینی به کشور اعتراف کرده‌اند؛ امری که باید آن را از یاد نبرد و برای همکاری‌های بعدی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ