close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
نکاتی برای استفاده بهتر از باطری خودرو

نکاتی برای استفاده بهتر از باطری خودرو

نکاتی برای استفاده بهتر از باطری خودرو توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو باتری ها باتری ها مولد هایی هستند که انرژی شیمیایی را تبدیل به انرژی الکتریکی میکنند . توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو باتری ها معمولا از کنار هم قرار دادن حداقل دو صفحه فلزی ( یا آلیاژیی) متفاوت در داخل یک محلول شیمیایی بوجود میایند. یکی از این دو صفحه دارای خاصیت الکترون دهی بیشتر(مثبت یا آند) و دیگری دارای خاصیت الکترون گیری بیشتر(منفی یا کاتد ) میباشد . محلول شیمیایی که باعث ای