با 33تا40میلیون در دنیا می توان چه ماشینی گرفت و در ایران چه؟!

با 33تا40میلیون در دنیا می توان چه ماشینی گرفت و در ایران چه؟! در حال حاضر تعداد زیادی از خودروهای موجود در جهان را می‌توان با قیمت 33 تا 40 میلیون تومان خریداری کرد که به تعدادی از این خودروها و قیمت دقیق آنها در گزارش پیش رو اشاره خواهد شد. در شرایط کنونی و با قیمت معادل 33 تا 40 میلیون تومان، خودروهای گوناگونی در کشورهای مختلف جهان و از سوی بسیاری از شرکت های معتبر خودروسازی ارائه می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در گزارش پیش رو به نام، قیمت و همچنین شرکت سازنده برخی از این خودروها که در حال حاضر در بازارهای جهان موجود بوده و با قیمت بین
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ