امتیازات منفی و رده بندیهای جدید کیفیت خودرو های داخلی

کیفت خودرو های داخلی,
امتیازات منفی و رده بندیهای جدید کیفت خودرو های داخلی رده بندیهای جدید کیفت خودرو های داخلی اعلام شد براساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در بهمن ماه سال جاری ۹۹ درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و ۱ درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است. 1x1.trans رده بندیهای جدید کیفت خودرو های داخلی اعلام شد گروه سبک : بر همین اساس در بهمن ماه سال جاری در بخش سواری شاهد رشد ۸.۲ درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم که افزایش تولید خودروهای پژو پار