امتحان گواهی نامه در خارج از کشور و کشوری مانند سوئد چگونه است؟

امتحان گواهی نامه در خارج از کشور و کشوری مانند سوئد چگونه است؟ »» آشنایی با روش اخذ گواهی نامه در کشور سوئد بارها پیش آمده که با دیدن رانندگی یک نفر در خیابان یا جاده، از خود پرسیده باشید که چگونه به چنین فردی گواهینامه رانندگی داده شده و یا چگونه آموزش رانندگی دیده است. در آمار پلیس نیز از عوامل انسانی و خطاهای راننده به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل تصادفات نام برده می شود. برخلاف روشهای سریع و گزیده آموزش رانندگی در ایران، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آموزش رانندگی را نقطه آغاز پیشگیری از حوادث رانندگی نیز می دانند. بد نیست نگاهی به روش آموزش ر

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ