چند توصیه اموزشی و نکته به کاراموزان رانندگی

چند توصیه اموزشی و نکته به کاراموزان رانندگی چند توصیه به کارآموزها: به کارآموزهای عزیز و گرامی توصیه میکنم یک سری عادات رانندگی را از همون جلسات اول که در ذیل آمده درست انجام بدهند. 1- همیشه موقع استارت زدن به اتومبیل کلاج را تا ته فشار داده نگه دارید بعد استارت بزنید.به دو دلیل: اولا- اگر بنا بدلایلی دنده را خلاص نکردید و استارت زدید اتومبیل به جلو پرت نشود و باعث بروز حادثه شود. دوما- اتومبیل شما راحت تر استارت می خورد بخصوص در هوای سرد. 2 -وقتی دنده به ماشین دادید پا رو کامل از روی کلاج بردارید وسمت چپ کلاج کف اتومبیل بگذارید بدلیل اینکه پای شما خ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ