ماشین لوکس صفر بهتر است یا کارکرده؟

ماشین لوکس صفر بهتر است یا کارکرده؟ ماشین صفر کیلومتر غیر لوکس بخریم یا ماشین کارکرده لوکس؟ ماشین صفر کیلومتر غیرلوکس بخریم یا یک ماشین کارکرده لوکس؟ خودروهای لوکس جز مواردی هستند که همیشه بسیاری از مردم تلاش می کنند روزی آن را بخرند. یک ماشین لوکس صفر کیلومتر ممکن است برای بسیاری از افراد دست یافتنی نباشد. در حالیکه در مورد یک ماشین لوکس کارکرده ممکن است داستان متفاوت باشد. سوال بزرگ این است: آیا خودروی لوکس کارکرده یک انتخاب هوشمندانه است؟ این سناریو را در نظر بگیرید: شما تصمیم گرفته اید که برای خرید ماشین آینده تان حدود 100 میلیون تومان ه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ