دستور جدید خورویی وزیر صنعت در باره واردات خودرو

دستور جدید خورویی وزیر صنعت در باره واردات خودرو دستور جدید خورویی وزیر صنعت در گذشته برخی از خودروهایی که وارد کشور می شدند، از کیفیت لازم برخوردار نبودند و بنابراین از این پس در قالب طرح مدیریت واردات خودرو از ورود آنها جلوگیری خواهد شد تا به حال هر خودرویی تنها با محدودیت حجم موتور و به هر شکل وارد کشور شده که بر این اساس وزارت صنعت معدن و تجارت با دستور وزیر، کمیته‌های تخصصی برای تدوین طرح مدیریت واردات خودرو را در دستور کار قرار داده است. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو از طرح جدید دولت برای ساماندهی واردات خودرو و جلوگیری از ورود خودروهای

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ