چگونگی عملکرد سیستم ترمز کمکی در ماشین ها

چگونگی عملکرد سیستم ترمز کمکی در ماشین ها »» شرایط لازم برای فعالیت ترمز کمکی در قسمت قبلی روی سیستم دستیار ترمز و ویژگیهای آن بحث کردیم. در اینجا یک مرحله جلوتر می رویم و روند وارد عمل شدن این سیستم را شرح می دهیم. در قسمت بعدی نیز به سیستم های پیشرفته‌تر و خودکار خواهیم پرداخت. شرایط ترمز اضطراری به وسیله شرایط Trigger که در پایین آورده شده است، تعریف می‌شود. این شرایط باید ارضاء شوند: سیگنال گذرنده از چراغ ترمز که نشانگر این است که پدال ترمز توسط راننده فشرده شده است. سیگنالی که از سنسورهای سرعت دریافت می‌شود که بیانگر این هستند که چه میزان

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ