تجربه رانندگی با اخرین سرعت مرسدس بنز در اتوبان های المان

تجربه رانندگی با اخرین سرعت مرسدس بنز در اتوبان های المان »» سفری با مرسدس‌بنز در اتوبان‌های بدون محدودیت آلمان تصور کنید که چقدر دنیای بهتری می‌شد اگر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت قانونی بود. اگر کمی چاشنی تخیّل و فانتزی‌اش را هم زیاد کنید و ترافیک و جاده‌های خراب را فراموش کنید، به این فکر کنید که چقدر در زمان صرفه‌جویی و چقدر از خستگی سفر کم می‌شد. البته در این حالت، هزار مرتبه بیشتر سوخت مصرف خواهید کرد، ولی در مقابل، ساعت‌ها و روزهای بی‌شماری را در سال در اختیار خواهید داشت که با هیچ‌چیز قابل‌جایگزینی نیست. در همین حال، لذت سرعت را به تنهایی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ