نام بیشترین خودروهایی که در امریکا راحت تر سرقت می شوند

نام بیشترین خودروهایی که در امریکا راحت تر سرقت می شوند »» محبوب‌ترین خودروها برای سارقان آمریکایی بررسی‌هایی که از آمار خودروهای به سرقت رفته در سال گذشته در آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد که هوندا آکورد و سیویک و خودروهای پیک آپ در صدر محبوب‌ترین خودروها برای سارقان قرار دارند. طمع سارقان آمریکایی به انواع هوندا آکورد طمع سارقان آمریکایی به انواع هوندا آکورد این بررسی‌ها که توسط دفتر جرائم بیمه ملی (NICB) صورت گرفته اتومبیل‌های ساخته شده در دهه 90 و پیش از آن را نیز شامل می‌شود. جالب اینکه هوندا آکورد 1996 به تعداد 8166 دستگاه و مدل جدید 2013 آن ب
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ