طرح تعطیلی شنبه ها در دولت

طرح تعطیلی شنبه ها در دولت,
طرح تعطیلی شنبه ها در دولت پروژه تعطیلی شنبه‌ ها در دولت کلید خوردرئیس سازمان میراث فرهنگی از بررسی طرح تعطیلی شنبه ها در دولت خبر داد.به گزارش…