چگونگی حذف شدن وام بانکی و جایگزین شدن کارت اعتباری

چگونگی حذف شدن وام بانکی و جایگزین شدن کارت اعتباری,
چگونگی حذف شدن وام بانکی و جایگزین شدن کارت اعتباریوام بانکی حذف می شودسرگردانی متقاضیان تمام می‌شود؟به تدریج وام‌ها از ویترین تسهیلات دهی بانک‌ها حذف و کارت‌های اعتباری جایگزین آنها شود.به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، وام‌های خرد گرچه سالهاست جزوی از تسهیلات شبکه بانکی…