ایا خودرو سازان خصوصی مونتاژکار هستند؟

مونتاژ خودروهای داخلی,
ایا خودرو سازان خصوصی مونتاژکار هستند؟ خودروسازان خصوصی قوانین ساخت داخل و چالش های بخش خصوصی پرشین خودرو: گروه رسانه به گزارش «پرشین خودرو»، به تازگی وزارت صنایع به خودروسازان خصوصی ابلاغ کرده که آنها باید درصد ساخت داخل را افزایش دهند، از همین روی در این مقاله سعی داریم تا این موضوع را از دید کلی بررسی کنیم.صنعت خودروسازی کشور صنعتی تقریبا انحصاری و دولتی بوده که نزدیک به 90 درصد آن در اختیار دو غول بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا است و این بدان معنی است که رقابت در این صنعت تعریف…
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ