راه اندازی پرورش قرقاول در منزل با ماهانه 7 میلیون تومن درامد

هزینه پرورش قرقاول,درامد پرورش قرقاول,چگونگی پرورش قرقاول در منزل,کار و کسب درامد در منزل,
راه اندازی پرورش قرقاول در منزل با ماهانه 7 میلیون تومن درامدکسب درآمد ۷ میلیون تومانی با پرورش ۱۵۰ قرقاول یک پرورش دهنده موفق قرقاول در منزل خود مشغول پرورش ۱۵۰ قطعه قرقاول است و هر سال در فصل بهار فقط از محل فروش تخم قرقاول هایش، ۲۰ میلیون تومان سود خالص(هر ماه حدود ۷ میلیون تومان) کسب می کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید بهنام ذبیحی یکی از پرورش دهنگان موفق قرقاول در کشور است. او که دانش آموخته رشته حسابداری است، در منزل خود مشغول پرورش 150 قطعه قرقاول است و هر سال در فصل بهار فقط از محل فروش…