ایا فروش قسطی خودرو با وام 15 میلیون تومانی فایده ای هم دارد؟

ایا فروش قسطی خودرو با وام 15 میلیون تومانی فایده ای هم دارد؟,
ایا فروش قسطی خودرو با وام 15 میلیون تومانی فایده ای هم دارد؟ اگر خودرو را از دم اقساط بدهند آیا فایده ای دارد ؟ زمانی که حرکت جمعی مردم برای مقابله با ناکارآمدی مدیران صنعت خودرو راه افتاد، کسی آن را جدی نگرفت و حتی بسیاری از مدیران خودروسازی، نه تنها این حرکت مردمی را قبول نداشتند، بلکه با اظهارنظرهایی، حتی مردم را تهدید به افزایش قیمت نیز کردند، ولی رفته رفته و با جدی شدن رکود در بازار خودرو، خودروسازی ها اندکی از مواضع خود کوتاه آمدند. البته هیچگاه خودروسازی ها قیمت های خود را کاهش ندادند؛ حتی برای بالا رفتن کیفیت خودرو های تولیدی خود نیز کار
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ