close
تبلیغات در اینترنت
سیاست چینی ها برای ماندن در بازار ایران پس از تحریم

سیاست چینی ها برای ماندن در بازار ایران پس از تحریم

سیاست چینی ها برای ماندن در بازار ایران پس از تحریم تحریم‌ها بروند، چینی‌ها نمی‌روند تحریم‌ها بروند، چینی‌ها نمی‌روند چکیده: به احتمال زیاد، حدود دو هفته دیگر سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران مشخص می‌شود و این در شرایطی است که برخی معتقدند در صورت لغو تحریم‌ها، خودروهای چینی جایی در بازار ایران نخواهند داشت، اما ظاهرا داستان چیز دیگری است. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در حالی به نفع چینی‌ها تمام شده که طی چند سال گذشته خودروسازان این کشور به تدریج نفوذ خود را در بازار گسترش داده و هم‌اکنون در رده‌های مختلف قیمتی، بخشی از بازار را در اخ