افت شدی قیمت خودروها بعد از توافق

افت شدی قیمت خودروها بعد از توافق افت شدید قیمت خودروها/ خودروسازان به هر روش فروشی متوسل می‌شوند چکیده: بازار چند هفته‌ای است که کاهش رسمی قیمت انواع خودروها را انتظار می‌کشید اما با اظهارنظر خودروسازان مبنی بر عدم کاهش قیمت، بازار خود دست به کار شده و قیمت را به کارخانه نزدیک و حتی پایین‌تر از آن کرد. بازار چند هفته‌ای است که کاهش رسمی قیمت انواع خودروها را انتظار می‌کشید اما با اظهارنظر خودروسازان مبنی بر عدم کاهش قیمت، بازار خود دست به کار شده و قیمت را به کارخانه نزدیک و حتی پایین‌تر از آن کرد. از چند هفته پیش تاکنون، انتظارات مردم در ب

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ