مراکز تعویض پلاک، خصوصی یا دولتی

مراکز تعویض پلاک، خصوصی یا دولتی ۰۸ آبان ۱۳۹۳ 454 بازدید 1 دیدگاه دسته بندی : اخبار اقتصادی چندی است که در خصوص تنظیم سند رسمی مربوط به خودرو بین پلیس از یک سو و سازمان ثبت اسناد واملاک به طور عام ودفاتر اسنادرسمی به طور خاص از سوی دیگر اختلافاتی پدید آمده است. صرفنظر از اینکه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی ورانندگی ، دفاتر اسنادرسمی را مرجع صدور اسناد مربوط به خودرو دانسته وهیچ شبهه ای در این خصوص وجود نداردوعلیرغم تاکید رییس محترم قوه قضائیه مبنی براینکه تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسنادرسمی صورت پذیرد ، لیکن پلیس هم مدعی است که به اع
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ