متوقف شدن تولید مگان و افزایش قیمت مگان

تولید مگان متوقف می شود ۱۴ ساعت پیش   ۵۵بازدید   ۰ رای   ۰ دیدگاه در حالی که آمارهای تولید نشان می‌دهد پارس‌خودرو تولید محصولی جدید…