سن متوسط خودروها هم‌اکنون در انگلستان 7.8 سال است

سن متوسط خودروها هم‌اکنون در انگلستان 7.8 سال است,
سن متوسط خودروها هم‌اکنون در انگلستان 7.8 سال استعمر ماشین ها در انگلیس چقدر است؟بازار خودرو؛سن متوسط خودروها هم‌اکنون در انگلستان 7.8 سال است و موسسه‌ی SMMT پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2020 این
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ