فروش متری ٢ میلیون تومانی املاک شهرداری تهران

فروش متری ٢ میلیون تومانی املاک شهرداری تهران,
فروش متری ٢ میلیون تومانی املاک شهرداری تهران فروش املاک شهرداري به مدیران، متری ٢ میلیون سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای  كه اخیرا رسانه‌ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط،
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ