خروج پراید و پژو 405 از چرخه تولید

خروج پراید و پژو 405 از چرخه تولید,
خروج پراید و پژو 405 از چرخه تولید آیا با خروج پراید و پژو 405 از چرخه تولید موافق هستید؟/شما نظر بدهید اقتصاد > صنعت - خودروسازان می گویند، علت متوقف نشدن خط تولید پراید و پژو وجود تقاضا در بازار برای این دو خودرو است. اقتصاد > صنعت - خودروسازان می گویند، علت متوقف نشدن…