نداشتن اسانسور در اپارتمان و تاثیر روی قیمت

نداشتن پارکینگ در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,نداشتن اسانسور در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,زیر همکف بودن خانه و تاثیر روی قیمت و ارزانی,
علت ارزان بودن برخی خانه ها بدون پارکینگ بودن زیر همکف و قولنامه ای و بدون سندهفت راهکار برای خرید خانه ارزان قیمت با نگاهی به فایل های آگهی خانه های فروشی در شهر تهران، واحدهایی مشاهده می
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ