مقدار و چگونگی گارانتی ماشین صفر ایران خودرو

گارانتی دوساله ایران خودرو شامل چه مواردی می شود؟چهل هزار کیلومتر,مقدار و چگونگی گارانتی ماشین صفر ایران خودرو,گارانتی 206 صفر تیپ 2و5,همه چیز درباره گارانتی ایران خودرو,مواردی که ماشین را از گارانتی خارج می کند,خدمات گارانتی ایران خودرو,گارانتی خودرو شامل چه مواردی می شود,ایا نصب دزگیر خودرو را از گارانتی خارج می کند,
گارانتی دوساله ایران خودرو شامل چه مواردی می شود؟چهل هزار کیلومترگارانتي خودرو از چه زماني شروع مي گردد و شامل چه مواردي مي گردد ؟  شركت…