مبارزه با قاچاق خودرو و از بین بردن 13 خودروی لوکس و مدل بالا

مبارزه با قاچاق خودرو و از بین بردن 13 خودروی لوکس و مدل بالا,
مبارزه با قاچاق خودرو و از بین بردن 13 خودروی لوکس و مدل بالا خودرو لوکس در ایران، آخر هفته معدوم می‌شوند دسته بندی : اخبار خودروهای داخلی تاریخ…