برای وادار کردن یک گیربکس اتوماتیک به سبک تر کردن

اموزش تصویری رانندگی با ماشین دنده اتومات,چگونگی تعویض دنده ها در اتومبیل های مجهز به گیربکس اتوماتیک,چگونگی سنگین کردن دنده اتومات,برای وادار کردن یک گیربکس اتوماتیک به سبک تر کردن,چگونگی استفاده صحیح از دنده های کمی اتومات,بالا رفتن از سربالایی تند با دنده اتومات,پایین آمدن از یک سراشیبی تند و تیز با دنده اتومات,اتومبیل اتوماتیک دارای ۲ پدال ( گاز و ترمز ) می باشد,اتومبیل دنده اتومات علامت هایی با حروف (P – پارک) ، (R – دنده عقب ) ،( N – خلاص ) ، (D – دنده حرکت به جلو ) ، ( M - دنده ,
6- درصورتیکه قصد توقف دارید ، پا را از روی پدال گاز برداشته و روی پدال ترمز قرار داده و پس از توقف کامل دنده را از حالت ( D ) و یا (R) خارج ودر حالت (N) و یا (P) قرار دهید. 7- در صورتیکه قصد توقف طولانی دارید قبل از تغییر دنده ترمز دستی را کشیده و سپس دنده را در حالت(P ) قراردهید. 8- در توقف های کوتاه ( ترافیک و توقف کمتر از ۲ دقیقه ) فقط پا روی پدال ترمز قرار داده و تغییر حالت دنده به P, N خودداری نمایید .(استهلاک بی مورد به گیربکس وارد می شود ) . 9- برای اینکه در جاده های کوهستانی و در شیب زیاد به گیربکس فشار نیاید ، دنده را در حالت دنده دستی ( ۲و یا ۳ )قرار